Posted on

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

 

           Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Zjeździe PTNE!

                                                 Zaproszenie na Zjazd dostępne jest tutaj.

                                                                                                   Szczegółowe informacje na temat Zjazdu dostępne są tutaj. 

 

  ! Ze względu na liczne prośby zainteresowanych uczestnictwem w Zjeździe
Komitet Organizacyjny VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

przedłuża czas zgłaszania doniesień do dnia 21 października 2022r.

 

                                       

 


Aktualizacja danych

 

Uprzejmie prosimy Członków PTNE o informowanie Towarzystwa o zmianie danych osobowych, szczególnie tych dotyczących adresu, numeru telefonu i  adresu mailowego. Umożliwi to sprawną korespondencję pomiędzy Towarzystwem a jego Członkami.

 


Składki członkowskie

 

Przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich. Szczegółowe informacje można znaleźć >>tutaj<<