I Łódzkie Spotkania Przysadkowe – 2004r.

Posted on

Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii wspólnie z Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym i Polskim Towarzystwem Neurochirurgów zorganizowało w dniach 8-10 stycznia 2004 r., w ramach I Łódzkich Spotkań Przysadkowych, Sympozjum GUZY PRZYSADKI. Otwarcie Sympozjum połączone było z uroczystościami jubileuszu 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej Profesora Marka Pawlikowskiego.

Uroczyste otwarcie Sympozjum miało miejsce w Pałacu Poznańskich, natomiast obrady odbywały się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.