II Łódzkie Spotkania Przysadkowe

Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii wspólnie z Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym i Polskim Towarzystwem Neurochirurgów zorganizowałow dniach 18-20 pażdziernika 2007 r., w ramach II Łódzkich Spotkań Przysadkowych, Sympozjum GUZY PRZYSADKI.

Komitetowi Naukowemu przewodniczył Prof. Marek Pawlikowski, a Komitetowi Organizacyjnemu – Prof. Jolanta Kunert-Radek.

Otwracie Sympozjum miało miejsce w Pałacu Poznańskich, natomiast obrady odbywały się w Hotelu Centrum.

W spotkaniu uczestniczyło 120 osób z całej Polski oraz dwóch gości zagranicznych: Profesor Susan Webb z Barcelony i Profesor George Kontogeorgos pracujący w Toronto i Atenach. 

Dla uczestników Sympozjum zorganizowano też “Wieczór w Łódzkiej Manufakturze”.

Streszczenia prac prezentowanych podczas Sympozjum dostępne są pod tym linkiem.