III Zjazd PTNE – 2010r.

Posted on

W dniach 25-26 listopada 2010 roku w Auditorium Maximum w Krakowie, równolegle z Forum Endokrynologii odbył się III Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny PTNE przy współudziale Sekcji Endokrynologii Doświadczalnej PTE kierowanej przez Profesora Macieja Zabla i Sekcji Neuroendokrynologii PTE kierowanej przez Profesora Marka Bolanowskiego. Nieocenionej pomocy w organizacji Zjazdu udzielił Rektorat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Trudu przewodniczenia Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu podjęła się Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rolniczego Profesor Krystyna Pierzchała-Koziec, Viceprezes PTNE. Sesje tematyczne Zjazdu obejmowały m.in. zagadnienia dotyczące melatoniny i neuroendokrynologii starzenia – była to sesja dedykowana pamięci Profesora Michała Karaska. Poruszano także problemy neuroendokrynologii rozrodu, zagadnienia roli neurohormonów w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów oraz znaczenie neuroendokrynologii w zespole metabolicznym.

Udział w Zjeździe wzięło 80 osób, głównie członków Towarzystwa, w tym dwóch znamienitych gości zagranicznych, Profesor Tony Plant z Uniwersytetu w Pittsburghu, Stany Zjednoczone – Prezes Światowej Federacji Towarzystw Neuroendokrynologii (INF) i Profesor Karl-Heinz Herzig z Uniwersytetu w Oulu w Finlandii. Wygłoszono 25 referatów i przedstawiono 15 doniesień plakatowych. Zarówno prezentowane wykłady jak i prace plakatowe były szeroko komentowane i dyskutowane.

Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii na zaproszenie Prezesa PTE Profesora Andrzeja Milewicza zorganizowało w dniu 26 listopada w ramach Międzynarodowego Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych sesję poświęconą neuroendokrynologii. Wykład Profesora Marka Pawlikowskiego dotyczący receptorów somatostatynowych i dopaminowych w guzach neuroendokrynnych, referat Profesora Wojciecha Zgliczyńskiego poświęcony postępom w rozpoznawaniu guzów przysadki oraz wystąpienie Profesor Jolanty Kunert-Radek podsumowujące state of art w leczeniu guzów przysadki cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników Forum. Sala wykładowa w Auditorium Maximum, w której odbywała się sesja okazała się zdecydowanie zbyt mała dla Kolegów zainteresowanych prezentowanymi problemami.

W drugim dniu Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Zebraniu sprawozdawczo-wyborczemu przewodniczył Profesor Ludwik Malendowicz. Po prezentacji sprawozdań dotyczących czteroletniej kadencji ustępujący Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przegłosowali proponowane zmiany w statucie dotyczące wprowadzenia tytułu prezesa honorowego Towarzystwa i zaakceptowali nadanie tej godności Profesorowi Markowi Pawlikowskiemu, założycielowi i pierwszemu Prezesowi PTNE. Zaakceptowali również jednogłośnie nadanie tytułu Honorowego Członka PTNE czterem znakomitym i bardzo zasłużonym dla neuroendokrynologii polskiej i światowej naukowcom: Profesorowi Tony’emu Plantowi, Profesorowi Kazimierzowi Kochmanowi, Profesorowi Markowi Pawlikowskiemu oraz Profesorowi Stefanowi Zgliczyńskiemu. Wręczenie dyplomów Honorowych Członków PTNE odbyło się na uroczystej kolacji w zabytkowych salach restauracji „Wierzynek”. Miłym akcentem towarzyskim Zjazdu był też wieczór w „Piwnicy pod Baranami”.

Na III Zjeździe PTNE Prezesem Towarzystwa na nową kadencję została wybrana ponownie Profesor Jolanta Kunert-Radek (Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) oraz Viceprezesem ponownie Profesor Krystyna Pierzchała-Koziec (Katedra Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie). W skład Zarządu weszli:  Profesor Bogusława Baranowska (Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP, Warszawa). Profesor Alina Gajewska (Zakład Neuroendokrynologii Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna), Profesor Marlena Juszczak (Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), Profesor Katarzyna Winczyk (Zakład Neuroendokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), Profesor Wojciech Zgliczyński (Klinika Endokrynologii CMKP, Warszawa).

Streszczenia prac prezentowanych podczas III Zjazdu PTNE dostępne są pod tym linkiem.