IV Zjazd PTNE – 2014r.

Posted on

W dniach 10-11 października 2014 roku w Hotelu Andel’s w Łodzi, odbył się IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny PTNE. Trudu przewodniczenia Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu podjęła się Prezes PTNE – Profesor Jolanta Kunert-Radek. Sesje tematyczne Zjazdu obejmowały zagadnienia dotyczące neuroendokrynologii starzenia, rozrodu oraz zaburzeń metabolicznych. W ramach Zjazdu zorganizowano także „III Łódzkie Spotkania Przysadkowe”. Udział w Zjeździe wzięło ponad 100 osób, głównie członków Towarzystwa, w tym dwóch znamienitych gości zagranicznych,  Profesor Jacqueline Trouillas  z Francji (Lyon) i Profesor John Russell z Anglii (Edynburg).

Wygłoszono 16 wykładów, część w formie dyskusji m.in. na temat kontrowersji wokół leczenia farmakologicznego i operacyjnego gruczolaków przysadki, a także radioterapii guzów przysadki. To ważne i aktualne zagadnienie wskazań do radioterapii było ujęte w ramy obrad Okrągłego Stołu. Przedstawiono 49 doniesień plakatowych. Zarówno prezentowane wykłady jak i prace plakatowe były szeroko komentowane i dyskutowane.

Uroczyste Otwarcie Zjazdu odbyło się w Pałacu Poznańskich w Łodzi i połączone było z Jubileuszem 80-Lecia Urodzin Profesora Marka Pawlikowskiego.

W pierwszym dniu Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Zebraniu sprawozdawczo-wyborczemu przewodniczył Profesor Ludwik Malendowicz. Po prezentacji sprawozdań dotyczących czteroletniej kadencji ustępujący Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium. Było to zakończenie ośmioletniego okresu pracy Zarządu. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przegłosowali proponowane zmiany dotyczące niewielkiego wzrostu wysokości składki członkowskiej związane ze wzrostem wysokości składki przekazywanej do International Neuroendocrine Federation. Zaakceptowali również jednogłośnie nadanie tytułu Honorowego Członka PTNE czterem znakomitym i bardzo zasłużonym dla neuroendokrynologii polskiej i światowej naukowcom: Profesor Bogusławie Baranowskiej, Profesorowi Ludwikowi Malendowiczowi, Profesorowi Jerzemu Sowińskiemu, Profesor Jacqueline Trouillas. Wręczenie dyplomów Honorowych Członków PTNE odbyło się w Pałacu Poznańskich w Łodzi.

Na IV Zjeździe PTNE Prezesem Towarzystwa na nową kadencję została wybrana Profesor Krystyna Pierzchała-Koziec (Katedra Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu    Rolniczego w Krakowie), a Vice-Prezesem – Profesor Katarzyna Winczyk (Zakład Neuroendokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi). W skład Zarządu weszli:   Profesor Alina Gajewska (Zakład Neuroendokrynologii Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna), Profesor Bogdan Marek (Zakład Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu), Prof. Wojciech Bik (Zakład Neuroendokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie), dr hab. Hanna Pisarek (Zakład Neuroendokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)  i dr Joanna Zubel-Łojek (Katedra Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie).

Streszczenia prac prezentowanych podczas IV Zjazdu PTNE dostępne są pod tym linkiem.