Składki

Posted on

Wysokość składki członkowskiej wynosi 100 PLN / rok

Uprasza się o regulowanie składek w I lub II kwartale każdego roku

Kwotę można wpłacać na konto bankowe Towarzystwa nr 38 1020 3352 0000 1502 0124 2502 z dopiskiem „Składka PTNE za rok ….” podając także swoje imię i nazwisko.