Władze

Posted on

Decyzją Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 10 października 2014 r., na kadencję 2014-2018 został powołany Zarząd w składzie:

Prezes:                            Prof. Krystyna Koziec (Katedra Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Wiceprezes:                    Prof. Katarzyna Winczyk (Zakład Neuroendokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Członkowie Zarządu:

Prof. Alina Gajewska (Zakład Neuroendokrynologii, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej)
Prof. Wojciech Bik (Zakład Neuroendokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)
Prof. Bogdan Marek (Zakład Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu)
Dr hab. Hanna Pisarek – skarbnik (Zakład Neuroendokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Dr Joanna Zubel-Łojek – sekretarz (Katedra Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Komisja Rewizyjna:

Prof. Marlena Juszczak
Prof. Dariusz Kajdaniuk
Prof. Krzysztof Nowak
Prof. Stanisław Okrasa
Prof. Wojciech Zgliczyński