Władze

Posted on

Zarząd:

Prezes:                            Prof. Krystyna Koziec (Katedra Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Wiceprezes:                    Prof. Katarzyna Winczyk (Zakład Neuroendokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Członkowie:

Prof. Bogdan Marek (Zakład Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu)
Prof. Alina Gajewska (Zakład Neuroendokrynologii, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej)
Prof. Wojciech Bik (Zakład Neuroendokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)
Dr hab. Hanna Pisarek – skarbnik (Zakład Neuroendokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Dr Karolina Beda-Maluga – sekretarz (Zakład Neuroendokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

 

Komisja Rewizyjna:

Prof. Marlena Juszczak
Prof. Dariusz Kajdaniuk
Prof. Krzysztof Nowak
Prof. Stanisław Okrasa – przewodniczący
Prof. Wojciech Zgliczyński