Władze

Posted on

Zarząd:

                                                                                                                

Prezes:  Prof. Aleksandra Gilis-Januszewska
Wiceprezes: Prof. Wojciech Bik
Sekretarz:  Prof. Bogdan Marek
Skarbnik:  Prof. Dariusz Kajdaniuk
Członkowie: Prof. Alina Gajewska
  Prof. Krystyna Pierzchała-Koziec
  Prof. Marek Wieczorek
   

 

                                          

 

Komisja Rewizyjna:

 

Prof. Marek Bolanowski
Prof. Marlena Juszczak
Prof. Stanisław Okrasa
Prof. Katarzyna Winczyk
Prof. Wojciech Zgliczyński