Władze

Posted on

Zarząd:

Prezes:                            Prof. Aleksandra Gilis-Januszewska

Wiceprezes:                    Prof. Wojciech Bik

Członkowie:

Prof. Krystyna Pierzchała-Koziec
Prof. Alina Gajewska
Prof. Bogdan Marek  
Prof. Dariusz Kajdaniuk
Prof. Marek Wieczorek

 

Komisja Rewizyjna:

Prof. Marek Bolanowski
Prof. Marlena Juszczak
Prof. Stanisław Okrasa
Prof. Katarzyna Winczyk
Prof. Wojciech Zgliczyński