Kontakt

Posted on

Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii

Adres korespondencyjny:
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt,
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Al. Mickiewicza 21,
31-120 Kraków

 

Sekretariat:
e-mail: sekretariat@ptne.pl

 

Prezes PTNE:
e-mail: rzkoziec@cyf-kr.edu.pl

 

Nr konta bankowego: PKO BP 38 10203352 0000 1502 0124 2502