VI Zjazd PTNE – 2022r.

Posted on

W dniach 18-19 listopada 2022r odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Miał on formę hybrydową – uczestnicy spotkali się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz za pośrednictwem platformy Teams. W konferencji uczestniczyło łącznie 70 osób – w tym 38 osób w formie stacjonarnej oraz 32 osoby on-line.

Szczegółowe sprawozdanie z VI Zjazdu PTNE będzie dostępne wkrótce.

Abstrakty wygłoszonych wykładów oraz zaprezentowanych doniesień dostępne są tutaj: Book of Abstracts

Z prezentacjami plakatowymi można zapoznać się tutaj: plakaty