Aktualizacja danych

  Uprzejmie prosimy Członków PTNE o informowanie Towarzystwa o zmianach danych osobowych, szczególnie tych dotyczących adresu, numeru telefonu i  adresu mailowego. Umożliwi to sprawną korespondencję pomiędzy Towarzystwem a jego Członkami.