V Zjazd PTNE – 2018r.

Posted on

V Zjazd organizowany przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii i Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja odbył się w Krakowie, w Bibliotece Jagiellońskiej w dniach 21-22 września 2018 r. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Rektora Uniwersytetu Rolniczego i Marszałka Województwa Małopolskiego oraz patronatem medialnym przez Radio Kraków i Telewizję Kraków. Zjazd otrzymał także dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, firm farmaceutycznych: Novartis i IPSEN, Krakowskich Konferencji Naukowych (Miasto Kraków), a INFARMA zatwierdziła jego organizację nadając mu numer 611. Zarejestrowani uczestnicy Zjazdu otrzymali 14 punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgową Izbę lekarską w Krakowie oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w obradach. Na potrzeby Zjazdu utworzono stronę internetową www.Vzjazd.ptne.pl, a dodatkowo cała procedura organizacji i przebiegu Zjazdu była umieszczona na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii: www.ptne.pl

Program Zjazdu obejmował 4 sesje wykładowe oraz sesję plakatową:

I. NEUROENDOCRINOLOGY OF METABOLISM
Zaproszony wykładowca: professor John A. Russel, University of Edinburgh, UK

II. EXPERIMENTAL NEUROENDOCRINOLOGY
Zaproszony wykładowca: professor Naoto Kawakami, University Hospital and Biomedical Center, Ludwig-Maximilians University, Munich, Germany

III. ADVANCES IN THE TREATMENT OF PITUITARY TUMORS / IV PITUITARY MEETINGS ŁÓDŹ-KRAKÓW 
Zaproszeni wykładowcy zagraniczni:
professor Marta Korbonits, William Harvey Research Institute, Barts and the  London School of Medicine, Queen Mary University of London, Londoen, UK; 
professor Andrea Lania, Humanitas Research Hospital, Humanitas University, Rozzano, Italy

IV POSTER SESSION

V NEUROENDOCRINOLOGY OF DEVELOPMENTAL AGE

W trakcie Zjazdu przedstawiono 16 wykładów wygłoszonych przez wybitnych naukowców z ośrodków krajowych i zagranicznych i 8 wykładów wygłoszonych przez zaproszonych młodych naukowców. W sesji plakatowej prezentowano 37 posterów z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. W obradach wzięło udział 89 uczestników z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą oraz 14 gości ze szkół średnich i wyższych Krakowa, którzy uczestniczyli w sesjach naukowych. Komitet Naukowy Zjazdu wyróżnił Autorów posterów z zakresu nauk klinicznych (3) i nauk doświadczalnych (5), którzy otrzymali odpowiednie dyplomy upoważniające Ich do obniżonej opłaty uczestnictwa w VI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. W trakcie przerw w obradach przedstawiono sponsorów, patronów oraz informowano o organizatorach, afisze informujące o programie Zjazdu oraz sponsorach zostały umieszczone przy głównych wejściach do budynku Biblioteki Jagiellońskiej, Uniwersytety Rolniczego oraz na stronach internetowych Zjazdu, Towarzystwa i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Streszczenia wszystkich wykładów oraz plakatów w języku angielskim zamieszczono w Endokrynologii Polskiej (2018; 69,5), ponadto wydrukowano program zawierający tematy wszystkich doniesień na Zjazd.

Streszczenia prac prezentowanych podczas V Zjazdu PTNE dostępne są pod tym oraz tym linkiem.